Change language
Søk  
 • Studentorganisasjoner

 • Informasjon  
 • INFOWEB
 • Orakeltjenesten
 • Kundesenter
 • Studieinformasjon
 • Studentservice
 • Innsida
 • SØK

 • Webtjenester  
 • Java ssh-klient
 • Webmail
 • MySQL

 • Studentenes webserver

  Viktig informasjon fra ITEA systemdrift  
  Vedlikehold av sentrale IT-systemer onsdag 2014-04-23 2014-04-15
  NTNU IT skal gjennomføre rutinemessig oppdatering av sentrale IT-systemer onsdag 2014- 04-23 fra kl 16:00 og utover kvelden. I forbindelse med oppdateringene vil berørte servere bli restartet ved behov.

  Det vil bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse på følgende tjenester i perioden:

  Epost

  FS

  Websystem som:

  - innsida

  - www.ntnu.no

  - org.ntnu.no

  - folk.ntnu.no

  IT's Learning

  Økonomisystem som:

  - Discoverer

  - Rapprd

  Innlogging for både ansatte og studenter

  Stud-fil

  Ansatt-fil

  Kjernen

  Syllaweb

  Lydia

  Bakgrunn for endringene:

  Oppgraderingene som er planlagt utført denne kvelden må utføres av sikkerhetsmessige og/eller tekniske årsaker, dette for at NTNU IT skal kunne tilby mest mulig oppgraderte, sikre og stabile systemer for NTNUs faglige miljøer, studenter og ansatte.

  Ved evt. spørsmål ta kontakt med Orakeltjenesten (orakel@ntnu.no eller tlf. 91500).

  Mer informasjon

  Sletting av eldre emner og prosjekter i itslearning 2014-03-26
  NTNU har hatt l�ringsst�ttesystemet itslearning i over ti �r, og i denne perioden har lagringsmengde og lagringskostnad �kt mye, og det er n� tid for rydding i eldre emnerom og prosjekter i itslearning. Prorektor for utdanning har i samr�d med Utdanningsutvalget besluttet at emneutgaver i itslearning som er eldre enn fem �r fra da det konkrete emnerommet ble avsluttet/arkivert, vil bli slettet. Det samme gjelder for prosjekter som er eldre enn tre �r og som ikke har v�rt benyttet de siste seks m�nedene. Retningslinjene over vil danne grunnlag for lagringsrutiner for l�ringsst�ttesystemet ogs� fremover, slik at de eldste prosjektene og emnene vil slettes fortl�pende. Informasjon om sletting vil i tillegg gis via Innsida, driftsmeldinger og inne i itslearning. Det planlegges � starte sletting 15.9.2014. Det vil bli gitt informasjon en m�ned f�r sletting, og f�r slettingen igangsettes via kanalene nevnt over. Om det er �nskelig � ta vare p� innhold i eldre emneutgaver og prosjekter, m� innholdet kopieres ut av itslearning f�r sletting igangsettes. Hver enkelt instituttleder vil f� et s�rskilt ansvar for � s�rge for en gjennomgang de emneutgavene instituttet mener er viktig � gjennomg�, og � gj�re en vurdering p� om noe av innholdet skal arkiveres andre steder. Det har blitt sendt ut informasjon direkte til instituttene om dette. I tillegg m� hver enkelt student s�rge for � hente ut det materialet han/hun har behov for. Prosjekter i itslearning er ikke knyttet til noen organisatorisk enhet, men eies av prosjektdeltakerne. Dette inneb�rer at den enkelte ansatte og student f�r et ansvar for � gjennomg� de prosjekter de er knyttet til og kopiere ut det innholdet som skal ivaretas. Prosjekter opprettet f�r 2011, og som ikke har v�rt benyttet siste 6 m�neder, vil bli slettet. Har du sp�rsm�l knyttet til hva som slettes og hvordan du kan hente ut informasjon fra emner og prosjekter, se brukerveiledninger p� hovedsiden i itslearning eller ta kontakt med Orakel-tjenesten(orakel@ntnu.no, tlf 73 59 15 00) for ytterligere informasjon.
  Redaktør: IT-sjef, Kontaktadresse: orakel@ntnu.no, Sist oppdatert: 29.09.2003