Change language
Sk  
 • Studentorganisasjoner

 • Informasjon  
 • INFOWEB
 • Orakeltjenesten
 • Kundesenter
 • Studieinformasjon
 • Studentservice
 • Innsida
 • SK

 • Webtjenester  
 • Java ssh-klient
 • Webmail
 • MySQL

 • Studentenes webserver

  Viktig informasjon fra ITEA systemdrift  
  Vedlikehold av sentrale IT-systemer onsdag 2014-09-24 2014-09-18
  NTNU IT skal gjennomfre rutinemessig oppdatering av sentrale IT-systemer onsdag 2014-09-24 fra kl. 16:00 og utover kvelden. I forbindelse med oppdateringene vil berrte servere bli restartet ved behov.

  Det vil bli kortere nedetid eller nedsatt ytelse p flgende tjenester i perioden:

  Epost
  FS

  Websystem som:
  - innsida
  - www.ntnu.no
  - org.ntnu.no
  - folk.ntnu.no
  - IT's Learning

  konomisystem som:
  - Discoverer
  - Rapprd
  Innlogging for bde ansatte og studenter
  - Stud-fil
  - Ansatt-fil
  - Kjernen
  - Syllaweb
  - Lydia
  Mer informasjon

  FS, Studentweb m.fl. utilgjengelig onsdag 17.09.2014 kl 16.00 - 18.00 2014-09-10
  FS, Studentweb, Sknadsweb og Evuweb vil vre nede onsdag 17.09.2014 fra kl. 16:00 til ca. kl. 18:00
  Mer informasjon

  Sletting av eldre emner og prosjekter i itslearning 2014-03-26
  NTNU har hatt l�ringsst�ttesystemet itslearning i over ti �r, og i denne perioden har lagringsmengde og lagringskostnad �kt mye, og det er n� tid for rydding i eldre emnerom og prosjekter i itslearning. Prorektor for utdanning har i samr�d med Utdanningsutvalget besluttet at emneutgaver i itslearning som er eldre enn fem �r fra da det konkrete emnerommet ble avsluttet/arkivert, vil bli slettet. Det samme gjelder for prosjekter som er eldre enn tre �r og som ikke har v�rt benyttet de siste seks m�nedene. Retningslinjene over vil danne grunnlag for lagringsrutiner for l�ringsst�ttesystemet ogs� fremover, slik at de eldste prosjektene og emnene vil slettes fortl�pende. Informasjon om sletting vil i tillegg gis via Innsida, driftsmeldinger og inne i itslearning. Det planlegges � starte sletting 15.9.2014. Det vil bli gitt informasjon en m�ned f�r sletting, og f�r slettingen igangsettes via kanalene nevnt over. Om det er �nskelig � ta vare p� innhold i eldre emneutgaver og prosjekter, m� innholdet kopieres ut av itslearning f�r sletting igangsettes. Hver enkelt instituttleder vil f� et s�rskilt ansvar for � s�rge for en gjennomgang de emneutgavene instituttet mener er viktig � gjennomg�, og � gj�re en vurdering p� om noe av innholdet skal arkiveres andre steder. Det har blitt sendt ut informasjon direkte til instituttene om dette. I tillegg m� hver enkelt student s�rge for � hente ut det materialet han/hun har behov for. Prosjekter i itslearning er ikke knyttet til noen organisatorisk enhet, men eies av prosjektdeltakerne. Dette inneb�rer at den enkelte ansatte og student f�r et ansvar for � gjennomg� de prosjekter de er knyttet til og kopiere ut det innholdet som skal ivaretas. Prosjekter opprettet f�r 2011, og som ikke har v�rt benyttet siste 6 m�neder, vil bli slettet. Har du sp�rsm�l knyttet til hva som slettes og hvordan du kan hente ut informasjon fra emner og prosjekter, se brukerveiledninger p� hovedsiden i itslearning eller ta kontakt med Orakel-tjenesten(orakel@ntnu.no, tlf 73 59 15 00) for ytterligere informasjon.
  Redaktr: IT-sjef, Kontaktadresse: orakel@ntnu.no, Sist oppdatert: 29.09.2003